Sanfrecce Hiroshima - Players 2009






GOALKEEPERS

1 Takashi Shimoda
31 Akihiro Sato
34 Hirotsugu Nakabayashi
36 Yutaro Hara

DEFENDERS

2 Ilian Stoyanov
3 Shogo Nishikawa
5 Tomoaki Makino
17 Kota Hattori
24 Ryota Moriwaki
25 Issei Takayanagi
26 Yuya Hashiuchi

MIDFIELDERS

6 Toshihiro Aoyama
7 Koji Morisaki
8 Kazuyuki Morisaki
10 Yosuke Kashiwagi
14 Mihael Mikic
15 Yojiro Takahagi
16 Ri Han-Jae
20 Shinichiro Kuwada
22 Tsubasa Yokotake
29 Kenta Uchida
30 Sho Shinohara
32 Tomotaka Okamoto
33 Takashi Rakuyama
35 Koji Nakajima

FORWARDS

11 Hisato Sato
18 Ryuichi Hirashige
19 Kohei Morita
27 Kohei Shimizu
28 Takuya Marutani
39 Tatsuhiko Kubo




Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
Belgof







UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy